Mbeya

Weeskinderen door AIDS

Wist u dat één op de drie kinderen één of beide ouders zal verliezen?
Kunt u zich indenken hoe triest dit voor die kinderen is? Hun hele, veilige wereld stort in. Ze hebben geen enkele zekerheid meer.
Wanneer de vader sterft ontstaan er grote materiële problemen.
Er is geen geld meer voor eten, kleding, schoolgeld, schooluniformen enz. Kinderen moeten mee gaan werken zowel thuis als op het land. Jongens krijgen huishoudelijke taken: water en brandhout halen, koken, wassen, etc.
Het kan gebeuren dat de familie van de vader de landerijen in beslag neemt. Ook gebeurt het dat de moeder wordt weggestuurd. De kinderen worden dan verdeeld over de familie, maar die is niet blij met de extra monden om te voeden. Vaak worden zij wel gezien als goedkope arbeidskracht.
Wanneer de moeder sterft betekent dit voor het kind het verlies van de persoon waarmee hij of zij emotioneel het meest verbonden is. De dagelijkse zorg valt bijna helemaal weg. In het gunstigste geval wordt deze overgenomen door bloedverwanten of grootouders.
Weeskinderen worden vaker gepest: het gaat om dagelijkse dingen: bijvoorbeeld kinderen die hun ouders nog hebben pronken met de nieuwe kleren die zij krijgen.
Het verlies van ouders is een bron van zware stress voor de wees-kindertjes. Sommigen tonen ernstige ontwikkelingsstoornissen. Als er goede psychologische hulp wordt geboden is de kans groot dat deze beschadigde kinderen het verlies van de ouders kunnen verwerken.