Donatie voor: Extra studenten uit andere Afrikaanse landen

20-03-2023 19:37

Mbeya is niet de enige regio met studenten in Afrika

We zijn uitgebreid om meer studenten te helpen met name uit Ghana, Kenia en Sierra Leone

uw donatie zullen goed terecht komen:

IBAN: NL96 INGB 0009 5232 07
T.n.v. Stichting Watoto Yatima Foundation
Hoogstraat 374, 5654 NJ Eindhoven

Lees meer: https://www.watoto-yatima.com/
IBAN: NL96 INGB 0009 5232 07
T.n.v. Stichting Watoto Yatima Foundation
Hoogstraat 374, 5654 NJ Eindhoven

Lees meer: https://www.watoto-yatima.com/
IBAN: NL96 INGB 0009 5232 07
T.n.v. Stichting Watoto Yatima Foundation
Hoogstraat 374, 5654 NJ Eindhoven

Lees meer: https://www.watoto-yatima.com/
NL96 INGB 0009 5232 07
T.n.v. Stichting Watoto Yatima Foundation
Hoogstraat 374, 5654 NJ Eindhoven

Lees meer: https://www.watoto-yatima.com/

NL96 INGB 0009 5232 07
T.n.v. Stichting Watoto Yatima Foundation
Hoogstraat 374, 5654 NJ Eindhoven