Financieel overzicht 2011

18-01-2012 14:15

Financieel overzicht Stichting Watoto-Yatima Foundation 2011

Saldo 01-01-2011                 € 6933.84

Donaties                               €    622.00 +
                                             € 7555.84

Uitgaven                               €  865.61 -

Saldo 31-12-2011                 € 6690.23

 

Inkomsten / Giften:

1                                           € 120.00

2                                           € 102.00

3                                           € 200.00

4                                           € 200.00 +

                                             € 622.00

Schoolgeld voor de kinderen van St Watoto Yatima in Tanzania is meegegeven aan Kristofa Zulu Nyoni,

bestuurslid, om transactiekosten te besparen:

Uitgaven:

Kristofa Z. Nyoni                  € 750.00

Administratiekosten             €   40.00

Bankkosten                          €   48.97

K.v.K.                                   €   26.64 +

                                            €  865.61