Financieel overzicht 2012

10-01-2013 10:00

Financieel overzicht Stichting Watoto Yatima Foundation 2012

 

Saldo per 01-01-2012           € 6690.23

Donaties                               €   678.50 +

                                             € 7368.73

Uitgaven                               € 2130.85 -

Saldo per 31-12-2012           € 5237.88
 

Inkomsten / Giften 2012:

1                                            € 120.00

2                                            €     8.50

3                                            € 150.00

4                                            € 200.00

5                                            € 200.00 +

Totaal 31-12-2012                € 678.50

Schoolgeld voor de kinderen van St Watoto Yatima in Tanzania is meegegeven aan Kristofa Zulu Nyoni,

bestuurslid, om transactiekosten te besparen:

 
Uitgaven 2012:

Kristofa Z. Nyoni                  € 2050.00

Bankkosten                          €     56.77

K.v.K                                     €     24.08

Totaal 31-12-2012                € 2130.85