Financieel Overzicht 2013

18-02-2014 22:00

Financieel overzicht Stichting Watoto-Yatima Foundation 2013

Saldo   per 01-01-2013    € 5237.88
inkomsten                           1440.00 +
uitgaven                                238.80 -
Saldo   per 12-12-2013   € 6439.08
 

Donaties:                        € 1440,00
 
Bankkosten                     €     58.80
Bankopname                        180.00 +  o.a de kosten van de website en het domein
Totaal                              €   238.80

 

NB: Om transactiekosten te besparen is het schoolgeld €1200.00 voor 4 studenten van St Watoto Yatima in Tanzania meegegeven aan Dr. Kristofa Zulu Nyoni, bestuurslid, op 10 januari 2014.