Financieel Overzicht 2019

09-04-2020 13:59
Financieel overzicht 2019  
28-04-19 18:39  
Datum Omschrijving Bedrag   Totaal  
01-01-19 Saldo zakelijke rekening € 199,51   € 199,51  
31-12-19 Saldo zakelijke rekening € 335,36   € 335,36  
2019 Rente betaald        
           
01-01-19 Saldo Spaarrekening € 6.828,63      
31-12-19 Saldo Spaarrekening € 5.330,49      
  Rente ontvangen € 1,86      
           
31-12-19 Saldo spaarrekening + rente     € 5.332,35  
           
01-01-19 TOTAAL beide rekeningen € 7.028,14      
31-01-19 TOTAAL beide rekeningen € 5.667,71      
           
Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Totaal  
31-12-19 Donaties € 2.250,00      
31-12-19 Betalingsverkeer   € 235,50    
31-12-19 Studenten   € 1.500,00    
           
31-12-19 TOTAAL € 2.250,00 € 1.735,50 € 514,50